top of page

Styrelsen

Ordförande Stefan Aronsson Å8, samordf@gmail.com
Sekreterare Björn Mattsson M3, bjorne.mattsson@gmail.com
Kassör Jeanette Söderberg M14, samkassor@gmail.com
Ledamot Lennart Söderkvist Å10 (Sektionsledare Allmänningar)
Ledamot Anders Garmark K9 (Sektionsledare Teknik)
Ledamot Robert Möller G43 (Sektionsledare Internvägar & Renhållning)
Ledamot Thomas Berggren G24 (Sektionsledare Båthamn)
Suppleant Ingrid Ledung L12
Suppleant Ingela Ottfalk G14
 
Revisor Lars Källmarker S19
Revisor Karin Rehal Steen Å2
Revisorssuppleant Karl-Inge Forslund A5
Revisorssuppleant Carina Wallenius G4

Valberedning Birgitta Johansson S2
Valberedning Martin Hellgren Å18
Valberedning Ingrid Sundqvist G5
Valberedning Daniel Palm M8

Välkommen till Vålarö!

bottom of page