top of page

Till er med eldstad

I år kommer Sörmlandskustens Sotning och Ventilation AB att utföra sotning och eventuellt brandskyddskontroller i fritidshus på Vålarö. Om ni är nya ägare eller har bytt hemadress under de senaste åren ber vi er därför att meddela dom det så snart som möjligt per mail eller telefon:

0155-21 65 09, info@kustsotarna.se


De kommer sedan att skicka ut aviseringar med tider de planerat besöka er. Vi kan i detta läget inte ta emot önskemål om tid eller datum, först när jobbet är planerat kan de hjälpa er med ev. ombokning.

/Sotarna tackar för ert samarbete!

Vad gäller vid eldning?

Sedan 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning som bland annat berör reglerna kring eldning av trädgårdsavfall. Läs mer här: https://www.nykoping.se/bo-bygga--miljo/brandskydd-och-sotning/eldning-av-trad

Skärgårdsmarknad

Välkommen på traditionsenlig skärgårdsmarknad på Stendörren 7 juli kl 10-15. Bälinge Hembygdsförening arrangerar i vanlig ordning den omtyckta skärgårdsmarknaden. Lokala föreningar och företagare finn

Kom och spela fotboll!

Vi spelar alltid fotboll på sommaren på FC Vålarövallen som är fotbollsplanen vid Svärdsklovaviken. Alla är välkomna kl 10.00 på onsdagar och lördagar. Kontakta gärna CJ Olsson K10 eller Erik och Juli

Comments


Välkommen till Vålarö!

bottom of page